Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021

//Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021

Παρακάτω θα βρείτε την απόφαση αναφορικά με την μείωση των ενοικίων για τον μήνα Μάρτιο του 2021.

Γίνεται διάκριση ανάμεσα σε επιχειρήσεις που δικαιούνται μείωση 100% (περιγράφονται  στο Α΄παράρτημα)  οι οποίες  έκλεισαν με απόφαση δημόσιας αρχής και αντίστοιχα επιχειρήσεις πληττόμενες που δικαιούνται 40% έκπτωση στο ενοίκιο.

Αναλυτική περιγραφή ΚΑΔ -Μείωση ενοικίων Μάρτιο ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΦΕΚ αναφορικά με την μείωση ενοικίων Μάρτιος 2021 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ