ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Όλα για το ακίνητό σας

Στην Stirixis έχουμε τις λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί γύρω από θέματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας φυσικών, νομικών προσώπων, τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών.
  • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για μεταβίβασή του
  • Τακτοποίηση Ακινήτων σε συνεργασία με πολιτικό μηχανικό
  • Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας Ε9, Θέματα ΕΝΦΙΑ,Υπολογισμός αντικειμενικών Αξιών
  • Αιτήσεις, ενστάσεις, διορθώσεις σε Κτηματολογικά γραφεία
  • Κατηγοριοποίηση ακινήτων σε ευχερώς/ δυσχερώς/ μη μεταβιβάσιμα
  • Επισκόπηση όλων στοιχείων του ακινήτου
  • Εντοπισμός και καταγραφή προβλημάτων ακινήτου
  • Προτάσεις για αντιμετώπιση προβλημάτων ακινήτου για μελλοντική μεταβίβαση