ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GDPR

/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GDPR

Έχουμε τις λύσεις στις σύγχρονες εταιρικές "προκλήσεις"

H Stirixis έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας που αποτελείται από Συμβούλους, Μηχανικούς Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων και Νομικούς συμβούλους, με εμπειρία και γνώση του σχετικού κανονιστικού και νομικού πλαισίου και σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ομαλής εφαρμογής του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στην επιχείρησή σας.

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης, ως προς τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 τόσο σε επίπεδο εσωτερικών διαδικασιών, όσο και σε νομικό επίπεδο
  • Σύνταξη Compliance Plan, με αναφορά στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τον GDPR
  • Τεχνολογικές λύσεις που αφορούν την εγκατάσταση συστημάτων και τεχνολογιών
  • Παραμετροποίηση υφιστάμενων συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις GDPR