ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχουμε τις απαντήσεις για την επιχείρησή σας

Όλο και περισσότερες χώρες έχουν θεσπίσει κανόνες για την Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών για την παγκόσμια αντιμετώπιση και τη συντονισμένη εποπτεία της. Τα έμπειρα στελέχη της Stirixis σας παρέχουν όλες τις υπηρεσίες γύρω από το Transfer Pricing που απασχολεί τη διεθνή φορολογία.

  • Προετοιμασία Φακέλων τεκμηρίωσης
  • Προετοιμασία Συνοπτικών Πινάκων ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Πρόστιμα και παραβάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου για transfer pricing
  • Προέγκριση ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων