ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Στέρεος συνεργάτης της επιχείρησής σας

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σε λογιστικά, φορολογικά, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα αναλαμβάνουν τη διαχείριση της μισθοδοσίας της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς χρόνο και χρήμα.

Ενεργούν άμεσα και με εχεμύθεια και σας ενημερώνουν για όλες τις αλλαγές στη νομοθεσία σε σχέση με ασφαλιστικά ζητήματα και συμβάσεις.

 • Συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων για την έκδοση της Μηνιαίας Μισθοδοσίας
 • Σύνταξη των καταστάσεων μισθοδοσίας της επιχείρησης
 • Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων ηλεκτρονικά
 • Έκδοση λογιστικών άρθρων για την ενημέρωση των βιβλίων σας
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής των υπαλλήλων με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων (pay roll)
 • Κατάρτιση και υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου Μισθωτών υπηρεσιών
 • Σύνταξη ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών υπαλλήλων και συνταξιούχων
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Κατάρτιση και αποστολή καταστάσεων δανείων και κρατήσεων
 • Κατάρτιση και υποβολή αρχείου XML για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων.
 • Απογραφή στο ΙΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία, Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
 • Προϋπολογισμός μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός και έκδοση μισθοδοσίας