Οι κλάδοι που απευθυνόμαστε

Η Stirixis με το κύρος και την αξιοπιστία της έχει αναπτύξει χρόνιες και δυναμικές συνεργασίες με ένα πλούσιο πελατολόγιο από όλους τους χώρους του επιχειρείν. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εμπορικές, βιομηχανικές, ξενοδοχειακές, τουριστικές, τεχνικές, ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και σε εταιρείες εστίασης και real estate. Δραστηριοποιούμαστε επίσης στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο. Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποιους από τους κλάδους στους οποίους απευθυνόμαστε: