ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχεδιάζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής σας

Στην Stirixis λειτουργούμε με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησής σας.

Δύο είναι οι άξονες, επάνω στους οποίους κινούμαστε. Από κοινού σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό επιχειρηματικό πλάνο της επιχείρησής σας. Παράλληλα, αν η επιχείρησή σας χρειάζεται αναδιάρθρωση τα έμπειρα στελέχη της Stirixis χαράσσουν τη στρατηγική εξόδου της επιχείρησής σας από την κρίση και την επίτευξη ανάπτυξης με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Στην Stirixis έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιεί κάθε σας ανάγκη.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η «σταθερά» σας είμαστε εμείς. Βρίσκουμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, σας βοηθάμε να τις υλοποιήσετε, ελαχιστοποιώντας τους επιχειρηματικούς κινδύνους.

Στρατηγική
 • Business Plan
 • Μελέτη Βιωσιμότητας
 • Βusiness Administration & Management Consulting
 • Marketing & Franchising Consulting
 • Εσωτερικός έλεγχος εταιρείας
 • Μελέτη Βιωσιμότητας
 • Μελέτη για τραπεζική χρηματοδότηση
 • Κανονιστική συμμόρφωση
 • Μετατροπές εταιρείας
Εταιρική χρηματοδότηση και Επενδύσεις
 • Έρευνα αγοράς για νέες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και χρηματοπιστωτικά προϊόντα
 • Οικονομικές εκθέσεις
 • Σύνταξη προϋπολογισμού
 • Σχεδιασμός Οικονομικής Στρατηγικής
 • Due diligences
 • Εκτίμηση και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών συνθηκών
 • Μείωση κόστους λειτουργίας
 • Ενίσχυση ταμειακών ροών
 • Συγχωνεύσεις/ απορροφήσεις/ αποσχίσεις εταιρειών
 • Εκτιμήσεις κινδύνου απάτης
 • Υποστήριξη επένδυσης
 • Υποστήριξη αγοράς/ πώλησης
 • Μελέτη αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων
 • Fundraising
Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
 • Εσωτερική αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση
 • Αναδιάρθρωση δανείων
 • Μελέτες βιωσιμότητας/ σκοπιμότητας
 • Logistics management

ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ

Με τη σωστή διαχείριση των λογιστικών θεμάτων της επιχείρισής σας κερδίζετε ασφάλεια, χρόνο και χρήμα καθώς και κόπο. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σε λογιστικά, φορολογικά, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα αναλαμβάνουν κάθε σας υπόθεση και φροντίζουν για εσάς σαν να επρόκειτο για δική τους.

Εκείνο που σας παρέχουμε εμείς είναι η δυνατότητα η επιχείρησή σας να διασφαλίζει το κέρδος και να διαγράφει τον κίνδυνο. Μείνετε κοντά μας κι εμείς θα μείνουμε δίπλα σας!