Χωριστή δήλωση συζύγων για την Φορολογική δήλωση έτους 2021

//Χωριστή δήλωση συζύγων για την Φορολογική δήλωση έτους 2021

Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης χωριστής φορολογικής δήλωσης συζύγων της ΑΑΔΕ.

Οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για χωριστή δήλωση συζύγων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022.

Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Η επιλογή χωριστής δήλωσης είναι σημαντική  οπότε πρέπει πριν την τελική υποβολή της αίτησης  να γίνει έλεγχος κατά περίπτωση αν συμφέρει ή όχι (κάλυψη τεκμηρίων, Πόθεν έσχες )

Στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία

Ευχαριστούμε πολύ,
STIRIXIS CONSULTANTS