Δαπάνες για την παροχή κινήτρων για πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα – Extra εκπτώσεις !

//Δαπάνες για την παροχή κινήτρων για πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα – Extra εκπτώσεις !

Δημοσιεύθηκε απόφαση σχετικά με extra εκπτώσεις από την συλλογή  αποδείξεων για δαπάνες με ηλεκτρονικό τρόπο με εφαρμογή ήδη από την τρέχουσα  φορολογική χρήση του 2022.

Συγκεκριμένα έχουμε 2 διαφορετικές περιπτώσεις:

Στην πρώτη περίπτωση αφορά δαπάνες που υπολογίζονται διπλά στο χτίσιμο του αφορολογήτου που προβλέπεται ώστε να μην υπάρξει  επιπλέον φορολογική επιβάρυνση σε περίπτωση αδυναμίας συγκέντρωσης του απαιτούμενου ποσού.

Οι αποδείξεις αυτές αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελματιών.

 ·       Ιατροί
 ·       Οδοντίατροι, Ορθοδοντικοί
 ·       Οστεοπαθητικοί
 ·       Χειροπράκτες
 ·       Οφθαλμίατροι
 ·       Χειροποδιστές, Ποδολόγοι
 ·       Ιατρικές Υπηρεσίες

Στην  δεύτερη περίπτωση αφορά δαπάνες  λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για τις οποίες, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία.

Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν μπορεί να  υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα.

Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.

Οι αποδείξεις αυτές αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελματιών.

 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης
Εργασίες ηλεκτρολόγου
Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ.
Εργασίες ξυλουργού
Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ.
Εργασίες σκυροδέματος
Υπηρεσίες ταξί
Κουρεία, κομμωτήρια και καταστήματα ομορφιάς
Υπηρεσίες κηδειών
Υπηρεσίες μασάζ
Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας
Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες
Ανάπτυξη φωτογραφιών
Σχολές χορού
Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου με συνδρομή
Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου
Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)
Νομικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ευχαριστούμε πολύ,
STIRIXIS CONSULTANTS


info@stirixi.gr
www.stirixi.gr