Δήλωση για πρώτη φορά φέτος οι καλούνται να υποβάλουν όσοι έκλεισαν τα 18 έτη ηλικίας το 2021 και έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα

//Δήλωση για πρώτη φορά φέτος οι καλούνται να υποβάλουν όσοι έκλεισαν τα 18 έτη ηλικίας το 2021 και έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα

Δήλωση για  πρώτη φορά φέτος οι καλούνται να υποβάλουν  όσοι έκλεισαν τα 18 έτη ηλικίας το 2021 και έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα .

Συγκεκριμένα πρέπει να υποβάλλει δήλωση για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Εάν δεν συγκατοικεί στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του αλλά διαμένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω κι ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον φίλο του.
  • Εάν έχει στο όνομά του  περιουσιακό στοιχείο που δημιουργεί τεκμήριο διαβίωσης (ΙΧ αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.).
  • Εάν το 2021 απέκτησε εισόδημα  από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, περιστασιακή απασχόληση, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια
  • Εάν ίδρυσε εντός του 2021 οποιαδήποτε επιχείρηση ή έκανε έναρξη σαν ελεύθερος επαγγελματίας .
  • Είναι έγγαμος ή έγγαμη τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Πλήρη απαλλαγή από υποβολή δήλωσης έχουν  μόνοι νέοι οι οποίοι συμπλήρωσαν τα 18 έτη ηλικίας εντός του 2021,  δεν είχαν καθόλου εισοδήματα, ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ.), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή εφόσον είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση.

Ευχαριστούμε πολύ,
STIRIXIS CONSULTANTS


info@stirixi.gr
www.stirixi.gr